MAKLERS.ARSLEGE.PL      DI.ARSLEGE.PL

Maklers.pl jest firmą szkoleniową (a nie inwestycyjną)

Poniżej przestawiamy listę często zadawanych pytań, odnośnie licencji Doradcy Inwestycyjnego (DI), egzaminu DI lub oferowanych przez nas pomocy w procesie przygotowań do egzaminu DI, w 2 formach:

 • wideo
 • tekstowej

WIDEO (nagranie z dnia 26.05.2016r.)


TEKST


Kim jest Doradca Inwestycyjny?

Doradca Inwestycyjny (DI), to osoba zawodowo zajmująca się zarządzaniem portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Wynagrodzeniem dla Doradcy Inwestycyjnego jest opłata za zarządzanie (liczona procentowo w stosunku do zarządzanych aktywów), a czasem dodatkowo także opłata za sukces (success fee).


Licencjonowanie Doradców Inwestycyjnych (DI) w Polsce.

Doradca Inwestycyjny (DI) jest zawodem nadzorowanym i licencjonowanym, podlegającym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Obecnie na listę KNF jest wpisanych ponad 700 osób.


Czynności zawodowe Doradcy Inwestycyjnego (DI).

Czynności zawodowe, które może w ramach pracy w firmie inwestycyjnej wykonywać Doradca Inwestycyjny (DI), określa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Zalicza się do nich:

 • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • doradztwo inwestycyjne

Jak zostać Doradcą Inwestycyjnym (DI)?

Na listę Doradców Inwestycyjnych (DI), może być wpisana osoba fizyczna:

 • która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • która korzysta z pełni praw publicznych
 • która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
 • która złożyła, z zastrzeżeniem art. 129 ust. 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów papierów wartościowych

Jak widać, najtrudniejszym warunkiem do spełnienia, jest zdanie egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego (DI).


Jak często odbywa się egzamin na Doradcę Inwestycyjnego (DI)?

Egzamin na Doradcę Inwestycyjnego (DI), organizowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), składa się z 3 etapów, zaś każdy z etapów odbywa się 2 razy w roku:

 • 1 etap - z reguły w 3 dekadzie marca i 3 dekadzie października
 • 2 etap - z reguły w maju i w grudniu
 • 3 etap - z reguły w sierpniu i w marcu

Historyczna zdawalność na egzaminie DI jest dość niska i sięga, w przypadku poszczególnych etapów:

 • 1 etap - ok. 40%
 • 2 etap - ok. 30%
 • 3 etap - ok. 80%

Więcej na temat egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego (DI), przeczytasz na tej stronie.


Czy koniecznie jest korzystanie z kursów DI lub innych pomocy w procesie nauki na egzamin DI?

Podejście do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego (DI), jest zupełnie niezależnym zdarzeniem od procesu nauki do egzaminu. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy, jest fakultatywne (nieobowiązkowe).

Należy jednak pamiętać, iż egzamin DI jest trudnym egzaminem i proces samodzielnej nauki, znacząco wydłuża czas przygotowań i zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu na egzaminie. Skorzystanie np. ze sprawdzonego kursu lub innych pomocy, daje istotną oszczędność czasu przeznaczanego na naukę, a także zwiększa znacząco prawdopodobieństwo sukcesu na egzaminie DI.


Co daje posiadaczowi licencja Doradcy Inwestycyjnego (DI)?

Posiadanie licencji DI, daje szereg korzyści:

 • bardzo istotnie wzmacnia i profiluje CV pod kątem pracy na rynku kapitałowym
 • znacząco ułatwia zdobycie pracy w procesie selekcji
 • wzmacnia prestiż zawodowy
 • daje bardzo ważne uprawnienia
 • daje bardzo silną wiedzę, umożliwiając bez większych problemów zdawanie kolejnych egzaminów związanych z rynkiem kapitałowym (CFA, CIIA, CAIA, FRM, PRM)
 • osobom zatrudnionym w zawodzie, często umożliwia bardzo duży awans zawodowy

W jakich firmach szukać pracy z licencją DI?

Licencja DI, jest często ceniona, przez:

 • firmy inwestycyjne (w tym m.in. domy maklerskie)
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • pośrednicy finansowi
 • banki

Zarobki Doradcy Inwestycyjnego (DI):

Zarobki Doradcy Inwestycyjnego (DI), są mocno związane z koniunkturą giełdową, niemniej są bardziej odporne na koniunkturę, niż zarobki MPW (z uwagi na opłatę za zarządzanie od wielkości aktywów). Znaczący wzrost zainteresowania pracodawców Doradcami Inwestycyjnymi (DI), może nastąpić wraz ze wdrażanymi regulacjami przez UE i planami zwiększenia wagi rynku kapitałowego w procesie finansowania gospodarki (projekt Europejskiej Unii Rynków Kapitałowych).

Zgodnie z danymi z serwisu www.wynagrodzenia.pl mediana zarobków Doradcy Inwestycyjnego (DI), wynosi ok. 6.300zł brutto, ale prawdopodobnie wiele osób wypełniających tą ankietę często nie posiadały licencji doradcy inwestycyjnego (tylko np. oferowały produkty inwestycyjne). Realne wynagrodzenie doświadczonego doradcy inwestycyjnego z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem wynosi ok. 15.000 - 20.000 zł brutto (rynek warszawski).

Osoba bez doświadczenia, która zdobywa uprawnienia Doradcy Inwestycyjnego (DI), jeśli uda jej się znaleźć pracę w zawodzie, może liczyć na początek na wynagrodzenie na poziomie ok. 7.000 - 8.000 zł brutto (rynek warszawski).


Jakie doświadczenie w procesie nauki na egzamin na Doradcę Inwestycyjnego ma firma Maklers.pl?

Maklers.pl, działa na rynku edukacyjnym w zakresie rynku kapitałowego od ok. 8 lat. W procesie przygotowań do egzaminu DI, pomagamy od 6 lat, oferując najbardziej kompleksowe i rozbudowane pomoce na rynku edukacyjnym w Polsce. W tym czasie pomogliśmy zdobyć ok. 100 licencji DI (ponad 30% wszystkich w tym czasie zdobytych licencji). Nasi podopieczni osiągają często jedne z najlepszych wyników na egzaminie DI. W procesie nauki, pomagamy za pomocą następujących form:

 • kurs "Doradca Inwestycyjny" stacjonarny Maklers.pl
 • kurs "Doradca Inwestycyjny" wideo Maklers.pl
 • superpakiet DI-1 Maklers.pl
 • superpakiet DI-2+3 Maklers.pl
 • odwołania DI Maklers.pl
 • darmowe materiały

Pełna oferta Maklers.pl w zakresie przygotowań do licencji Doradcy Inwestycyjnego (DI), znajduje się na tej stronie: www.maklers.pl/di.

Referencje odnośnie dostarczonych przez nas pomocy, znajdują się na tej stronie: www.maklers.pl/di/referencje.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- ponad 500 licencji MPW

- ponad 100 licencji DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.