MAKLERS.ARSLEGE.PL      DI.ARSLEGE.PL

Maklers.pl jest firmą szkoleniową (a nie inwestycyjną)

Poniżej przestawiamy listę często zadawanych pytań, odnośnie licencji Maklera Papierów Wartościowych (MPW), egzaminu MPW lub oferowanych przez nas pomocy w procesie przygotowań do egzaminu MPW, w 2 formach:

 • wideo
 • tekstowej

WIDEO (nagranie z dnia 30.03.2017r.)


TEKST


Kim jest Makler Papierów Wartościowych?

Makler Papierów Wartościowych (MPW), to osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) dla klienta w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji (prowizja).


Licencjonowanie Maklerów Papierów Wartościowych (MPW) w Polsce.

Makler Papierów Wartościowych (MPW) jest zawodem nadzorowanym i licencjonowanym, podlegającym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Obecnie na listę KNF jest wpisanych ok. 3.000 osób, w tym ok. 1.400 osób, posiada licencję MPW rozszerzoną o czynności doradztwa inwestycyjnego.


Czynności zawodowe Maklera Papierów Wartościowych (MPW).

Czynności zawodowe, które może w ramach pracy w firmie inwestycyjnej wykonywać Makler Papierów Wartościowych (MPW), określa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Zalicza się do nich:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 • wykonywanie zleceń, o których mowa powyżej, na rachunek dającego zlecenie
 • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych
 • doradztwo inwestycyjne
 • oferowanie instrumentów finansowych
 • organizowanie alternatywnego systemu obrotu
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych

Jak zostać Maklerem Papierów Wartościowych (MPW)?

Na listę Maklerów Papierów Wartościowych (MPW), może być wpisana osoba fizyczna:

 • która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • która korzysta z pełni praw publicznych
 • która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
 • która złożyła, z zastrzeżeniem art.129 ust.2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów papierów wartościowych

Jak widać, najtrudniejszym warunkiem do spełnienia, jest zdanie egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych (MPW).


Jak często odbywa się egzamin na Maklera Papierów Wartościowych (MPW)?

Egzamin na Maklera Papierów Wartościowych, organizowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i odbywa się 2 razy w roku. Z reguły jest to 3 dekada marca i 3 dekada października.

Historyczna zdawalność na egzaminie maklerskim jest dość niska i sięga ok. 20%.

Więcej informacji na temat egzaminu MPW, znajduje się na tej stronie.


Czy koniecznie jest korzystanie z kursów maklerskich lub innych pomocy w procesie nauki na egzamin maklerski?

Podejście do egzaminu maklerskiego, jest zupełnie niezależnym zdarzeniem od procesu nauki do egzaminu. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy, jest fakultatywne (nieobowiązkowe).

Należy jednak pamiętać, iż egzamin maklerski jest trudnym egzaminem (zdawalność wynosi 20%) i proces samodzielnej nauki, znacząco wydłuża czas przygotowań i zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu na egzaminie. Skorzystanie np. ze sprawdzonego kursu maklerskiego daje istotną oszczędność czasu przeznaczanego na naukę, a także zwiększa znacząco prawdopodobieństwo sukcesu na egzaminie maklerskim.


Co daje posiadaczowi licencja maklerska (MPW)?

Posiadanie licencji MPW, daje szereg korzyści:

 • znacząco wzmacnia i profiluje CV pod kątem pracy na rynku kapitałowym
 • ułatwia zdobycie pracy w procesie selekcji
 • wzmacnia prestiż zawodowy
 • daje istotne uprawnienia
 • daje bardzo silne podstawy do nauki do kolejnych egzaminów związanych z rynkiem kapitałowym (DI, CFA)
 • osobom zatrudnionym w zawodzie, często umożliwia podwyżkę wynagrodzenia

W jakich firmach szukać pracy z licencją MPW?

Licencja MPW, jest często ceniona, przez:

 • firmy inwestycyjne (w tym m.in. domy maklerskie)
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • pośrednicy finansowi
 • banki

Zarobki Maklera Papierów Wartościowych (MPW):

Zarobki Maklera Papierów Wartościowych (MPW), są dość mocno związane z koniunkturą giełdową i poziomem zainteresowania rynkiem kapitałowym w społeczeństwie. Z uwagi na postępującą informatyzację, rola MPW ewaluowała, a tradycyjnych miejsc pracy w zawodzie jest istotnie mniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ożywienie na rynku pracy w zawodzie MPW, może nastąpić wraz ze wzrostem zainteresowania społeczeństwa giełdą, lub/i wdrażanymi regulacjami przez UE i planami zwiększenia wagi rynku kapitałowego w procesie finansowania gospodarki (projekt Europejskiej Unii Rynków Kapitałowych).

Zgodnie z danymi z serwisu www.wynagrodzenia.pl mediana zarobków Maklera Papierów Wartościowych (MPW), wynosi 6.500zł brutto.

Osoba bez doświadczenia, która zdobywa uprawnienia Maklera Papierów Wartościowych (MPW), jeśli uda jej się znaleźć pracę w zawodzie, może liczyć na początek na wynagrodzenie na poziomie ok. 6.000zł brutto (rynek warszawski) i ok. 5.000zł brutto (pozostałe miasta).


Jakie doświadczenie w procesie nauki na egzamin maklerski ma firma Maklers.pl?

Maklers.pl, działa na rynku edukacyjnym w zakresie rynku kapitałowego od ok. 8 lat. W tym czasie pomogliśmy zdobyć ok. 400 licencji maklerskich (ponad 60% wszystkich w tym czasie zdobytych licencji w Polsce). Nasi podopieczni osiągają często najlepsze wyniki na egzaminie MPW. W procesie nauki, pomagamy za pomocą następujących form:

 • kurs maklerski stacjonarny Maklers.pl
 • kurs maklerski wideo Maklers.pl
 • testy online www.maklers.arslege.pl
 • premium MPW
 • darmowe materiały

Pełna oferta Maklers.pl w zakresie przygotowań do licencji Maklera Papierów Wartościowych (MPW), znajduje się na tej stronie: www.maklers.pl/mpw.

Referencje odnośnie dostarczonych przez nas pomocy, znajdują się na tej stronie: www.maklers.pl/mpw/referencje.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- ponad 500 licencji MPW

- ponad 100 licencji DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.