MAKLERS.ARSLEGE.PL      DI.ARSLEGE.PL

Maklers.pl jest firmą szkoleniową (a nie inwestycyjną)

Regulamin kursu maklerskiego Maklers.pl:

1. Ilekroć w regulaminie kursu maklerskiego Maklers.pl jest mowa o:

Organizatorze - rozumie się przez to firmę Maklers.pl sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Słomińskiego 17/35, 00-195 Warszawa

Słuchaczu - rozumie się przez to osobę, której udział w kursie maklerskim Maklers.pl, został w pełni opłacony, na zasadach opisanych w regulaminie.

Kursie - rozumie się przez to kurs maklerski Maklers.pl, organizowany zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.maklers.pl.

1. Kurs maklerski Maklers.pl odbywa się w 4 następujących po sobie sobót i niedziel, w dniach i miejscach określonych na stronie internetowej www.maklers.pl.

2. Organizator zapewnia komplet materiałów, przygotowanych i opracowanych wyłącznie przez niego i będących własnością intelektualną firmy Maklers.pl. M.in. zbiory zadań, opracowania i inne materiały. Zostaną one rozdane na początku Kursu, na zasadach określonych na stronie internetowej www.maklers.pl.

3. Organizator podczas zajęć zapewnia kanapki i słodkie przekąski oraz zimne i ciepłe napoje.

4. Słuchacz, po ukończeniu Kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w nim.

5. Słuchacz, podczas Kursu, a także po jego zakończeniu, ma możliwość bezpłatnych konsultacji z Trenerami.

6. Organizator zapewnia pomoc przy pisaniu odwołań, wszystkim Słuchaczom, którym do uzyskania pozytywnego wyniku na najbliższym egzaminie państwowym na Maklera Papierów Wartościowych w Warszawie, zabraknie kilku punktów.

7. Warunkiem wpisu na listę Słuchaczy, jest wpłata co najmniej pierwszej raty w wysokości 1.500zł brutto (1.219,51zł netto + 23% VAT), na konto wskazane na stronie internetowej www.maklers.pl na miesiąc przed dniem organizacji Kursu.

7a. Niezwłocznie po wpłacie zaliczki wymienionej w pkt. 7 regulaminu, Organizator umożliwia uruchomienie 3-miesięcznego dostęp do platformy do nauki online w serwisie www.Maklers.Arslege.pl. Wartość dostępu do testów to 329zł. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z Kursu przez Słuchacza, bądź niemożności zorganizowania kursu przez Organizatora.

7b. Niezwłocznie po wpłacie zaliczki wymienionej w pkt. 7 regulaminu, Organizator umożliwia uruchomienie 3-miesięcznego dostęp do platformy do nauki online w serwisie www.Maklers.Arslege.pl, przesłania kompletu materiałów na kurs, a także uruchomienia konsultacji online skype/e-mail. Wartość tego pakietu to 1.500zł brutto. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z Kursu przez Słuchacza, bądź niemożności zorganizowania kursu przez Organizatora.

7c. W przypadku chęci otrzymania przez Słuchacza pakietu powiększonego o płytę DVD / pamięć USB z wideonagraniami z kursu online, co wraz z pakietem materiałów na kurs, jest równoznaczne z kursem maklerskim wideo Maklers.pl, niezwłocznie po wpłacie zaliczki wymienionej w pkt. 7 regulaminu, Organizator umożliwia uruchomienie 3-miesięcznego dostęp do platformy do nauki online w serwisie www.Maklers.Arslege.pl., przesłania kompletu materiałów na kurs, przesłania płyty DVD z 64h wideonagrań z kursu online, a także uruchomienia konsultacji online skype/e-mail. Wartość tego pakietu to 2.399zł brutto. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z Kursu przez Słuchacza, bądź niemożności zorganizowania kursu przez Organizatora.

8. W przypadku skorzystania z promocji  i zapisu w wybranym miesiącu na kurs, Słuchacz winien wnieść pełną promocyjną opłatę za kurs i ma prawo otrzymać komplet materiałów. opisanych w punkcie 7c. Kwota równa pełnej opłacie promocyjnej za kurs, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z Kursu przez Słuchacza.

9. Warunkiem uczestnictwa Słuchacza w kursie maklerskim Maklers.pl, jest opłacenie całej należnej Organizatorowi kwoty, w wysokości 3.299zł brutto (2.682,11 + 23% VAT), przed rozpoczęciem Kursu, na konto wskazane na stronie internetowej www.maklers.pl. Wyjątkiem są promocje ogłaszane przez Organizatora.

10. Organizator niezwłocznie wystawia Słuchaczowi fakturę VAT, za wpłaconą zaliczkę oraz za kurs maklerski Maklers.pl, na wpłaconą przez Słuchacza kwotę, określoną w pkt. 8 regulaminu.

11. Studentom, Członkom SII oraz Klientom Maklers, którzy wydali wcześniej min. 1.500zł na usługi oferowane przez Maklers.pl (firmę Maklers.pl sp. z o.o.), przysługuje rabat, na uczestnictwo w kursie maklerskim Maklers.pl, w wysokości 10% kwoty brutto, od kwoty określonej w pkt. 8 i 9 regulaminu.

12. Kwota określona w pkt. 8, powinna być w całości wpłacona na konto wskazane na stronie internetowej www.maklers.pl, najpóźniej na 7 dni, przed rozpoczęciem danej edycji Kursu.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wybranej edycji kursu maklerskiego Maklers.pl, bez podania przyczyny.

14. W przypadku określonym w pkt. 12, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Słuchaczom, pobranych wpłat na Kurs (za wyjątkiem kwot wynikających z punktów 7a, 7b, 7c - w przypadku wybrania tej opcji przez Słuchacza, w terminie 14 dni od podania informacji o odwołaniu danej edycji Kursu.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- ponad 500 licencji MPW

- ponad 100 licencji DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.